DÜNDEN BUGÜNE KONAK
Analiz

Analiz

DÜNDEN BUGÜNE KONAK

Geçtiğimiz günlerde Konak Belediyesi Meclis gündemine gelen ve “…diğer hissedara satış” yönünde karar alınan, Konak kamuoyu tarafından bilinen Başkent Üniversitesine satışı yapılacak yer ile ilgili, bir önceki yazımızda; Kontenjan adayımız, Konak Meclis Üyesi ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ali Büyükkayıkçı’nın, 2012 yılında Konak Meclis Üyesi ve aynı zamanda Hukuk Komisyonu başkanı sıfatıyla, Mecliste yaptığı (Belediye hissesinin Doğuş Grubuna satışına ilişkin) konuşmayı ve 2017 yılında yine Mecliste yaptığı (Belediye hissesinin Başkent Üniversitesine satışına ilişkin) konuşmayı yayınladık.

Tabi ki etik değerler çerçevesinde, gazetemiz muhabirleri yayımlanan yazıya ilişkin “cevap hakkını” kullanması için Av.Mehmet Ali Büyükkayıkçı’yı aradılar.

Cevap hakkını yazılı vermesi durumunda aynı köşede yayınlayacağımızı belirtmemize rağmen, konuşmayı tercih eden değerli büyüğümüz;

“…Ahmet Doğan gelsin anlatayım. Ben o sözlerim arkasındayım. Ben o günde bugünde hukuki gerekçelerimi söyledim. Benim sayemde 22 milyona satılacak yer, 59 milyona satıldı. Ayrıca; o yerin tamamı Belediye mülkiyetindeydi. Şimdi ise; Belediye küçük hissedar. Ahmet Doğan gelsin ben ona anlatırım……”

Sayın Büyükkayıkçı; vermiş olduğunuz beyanat noktasında umarım eksik bir şey yazmamışızdır. Bu konuda çok hassasız. Yine buradan sesleniyorum. Söyleyecek daha da başka görüşleriniz olursa, yazılı gönderin yayınlayalım. Yok ise bu kadarsa biz müsadenizle kaldığımız yerden devam edelim…

Sayın Büyükkayıkçı; sözüm size değil satış ile ilgili kalmak kaydıyla. Sap ile samanı karıştırmamaya en azından biz riayet ediyoruz.

Değerli Meclis Üyem; Hafızanızı tazelemek için sizin 2012 Haziran ve 2017 Eylül Meclis konuşmalarınızı paylaşıyorum ve insandır şaşar beşer, yazılı her daim doğruyu belgeler.

Yıl 2012; geçen beş senede kanun mu değişti. Hayır. Yanlışsa düzeltin sayın Büyükkayıkçı. O gün Doğuş Holdingin 40.000 metrakare yeri vardı 3 parselde.(üçkuyular pazaryeri-ilçe terminali-dokuz eylül vergi dairesi) Konak Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi küçük hissedardı. Ne demiştiniz;

“…Üçkuyular’da 3 tane parsel var. Bu parsellerden ikisi Konak Belediyesi adına mülkiyet olarak kayıtlı bir tanesi ise küçük hissedarı olduğumuz diğer büyük hisseye göre bir parsel, konum olarak şu anda pazaryeri ve ilçe Belediye garajı olarak kullanılan yer burası 3 parsel 47984 m2. Burada bizim esas hissedara göre Doğuş grubu burada hissedar bizim hissemiz küçük…burada 40 bine kadar olan kısım Doğuş grubuna ait…Burası tabi ortak mülkiyet olduğu için izale-i şuyu davası açılmış. 6. Sulh Hukuk mahkemesinde dosya numarası da yazılı zaten orada ve mahkeme ortaklığın giderilmesine karar vermiş…bu işin davacısı büyük hissedar bir dilekçe vererek bunu satış memuruna havale edeyim der. Mahkemede satış memuruna havale eder. Gazete ilanları yapılır. 1. ve 2. satış günleri belirlenir…. 2. arttırmayı bekler. 2. arttırmada %40’a buranın gitme durumu söz konusu var. Olabilir. Böyle bir durum da %40 olunca değerinin %40’ı bizim için yasal bir prosedür olsa da kamu zararı meydana gelir…Şimdi gelen önerge de Başkanlıkça diğer hissedara satışı diyor. Diğer hissedara biz satış yapamayız. Biz satışı ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yaparız. Onun için biz dikkat edilirse komisyon raporumuzda diğer hissedara demedik. Devlet İhale yasasına göre 2886’ya göre şahsa satış olmaz açık ihale olur. Orda hissedarlar da girer. Başka gerçek ve tüzel kişilerde girer. Herkes girer. Şahsa satamayız. Öyle bir şey demedik zaten. Raporumuzda öyle bir şey yok dedik ki zaten satılacak bu mahkeme kararıyla biz önleyemiyoruz onu. Hiç olmazsa hissemizi Devlet İhale Kanununa göre satalım. Böyle bir durumda %40’la elimizden değerinin %40’ına gitmesini önlemiş oluruz, kamu zararını önlemiş oluruz. Biz o satışı beklemeden hissemizi satabiliriz Devlet İhale Kanununa göre Hissemizi satarken de oranın mahkemece yapılmış zaten bir değer tespiti var. Kurulacak olan bir komisyonla da ilgili birimlerimizin değeri tespit edilecek. Örneğin mahkeme 3650’den demiş belki 5000 diyecek belki 4000 diyecek komisyon bilemiyorum onu. O rakamın altına zaten düşemez. O rakam üzerinden yok mu arttıran diyerekten hissedarlar da girer başkası da girer hiç olmazsa gerçek değeri ve gerçek değerinin üzerinde hissemizi satmış oluruz.”

2017 Eylül’de ne diyorsunuz;

“…anlatılacak çok şey var da ben hiç gereksiz yere uzatmadan bir hukukçu olarak sizinde bir hukukçunuz var orada bakın ben yanlışsam düzeltsin ben anlatayım burada bir hisseli gayrimenkul var. 13.500 neredeyse m2 bir yer. Bunun 4.000 m2.si, kaç 3.500 m2.si bizim, ne olur ben size söyleyeyim. Biz burada red edersek sizin düşüncenize katılalım red edelim arslan gibi gider sulh mahkemesine izale-i şuyu davası açar. İzale-i şuyu davası açtığında birinci satışa, ikinci satışa doğru netleşir %50 sine gidebilir. Biz belediye olarak kalkıp buranın ihalesine giremeyiz. Zaten biz belediye olarak girelim şu kadar arttıralım dediğimiz de esas o zaman belediye mağdur olur. “

Evet sayın Meclis Üyem;

Yıl 2012 büyük hissedar Doğuş Holding, küçük hissedar Konak Belediyesi. Önerge Başkanlık önergesi, Başkan Hakan TARTAN. Büyükşehir Başkanı Aziz KOCAOĞLU. Siz bu yeri 2886 Sayılı Kanuna göre satalım diyorsunuz. Komisyon Başkanı olarak bu yönde rapor çıkarıp Meclis’te savunuyorsunuz.

Yıl 2017 büyük hissedar Başkent Üniversitesi, küçük hissedar Konak Belediyesi. Önerge Başkanlık önergesi, Başkan Sema PEKDAŞ. Büyükşehir Başkanı Aziz KOCAOĞLU. Siz bu yeri adres göstererek büyük hissedara satalım yönünde görüş bildiriyorsunuz. Hatta satalım diyenden daha fazla konuyu sahipleniyorsunuz. Şaşkınız.

Şimdi size sunduğumuz cevap hakkına gelelim. Konuşmanızda konuyu hep mülkiyetin tamamı Konak Belediyesi’ne ait parsele (benzinlik) getiriyorsunuz. 59 milyona benim sayemde satıldı diyorsunuz.

Tamamda değerli büyüğüm biz bu konuyu irdelemedik ki !

Ha isterseniz başka bir yazıda o konuya da el atarız. Oradaki “hukuki başarınızı” da perçinleyecek sözleriniz olduğunu biliyoruz.

Siz; beş sene önceki kararınızı bugün neden değiştirdiniz. Hukuksal yeni düzenlemeler mi var acep !

Bu şekilde olması yöntemini kim istedi ?

Sayın Sema Pekdaş’ın can simidi görevini üstlenmeniz de, Sayın Aziz Kocaoğlu’nun etkisi var mıdır ?

Aslında olayın siyasi tarafına da bakmak gerektiğine inanıyoruz.

İlçe komisyon başkanlığından, Büyükşehir komisyon başkanlığına geçtiniz. Bir nevi; yerel mahkeme başkanlığından, Yargıtay başkanlığına uzandınız. Tebrik ederim. Sizden beklenen; siyasal yaşamda yakaladığınız başarı gibi, kamunun malını satarken de daha hassas olmanızdır.

Değerli dostlar; konu hakkında devam edecek yazı dizimizde zaman zaman siyasi bağlantılara da yer vereceğiz.

Şimdilik hoşcakalın. Saygılarımızla

 

Son Yazılar