TAYYİP ERDOĞAN'IN İŞ BANKASI HİSSELERİ TAKINTISI
Şahin MENGÜ

Şahin MENGÜ

TAYYİP ERDOĞAN'IN İŞ BANKASI HİSSELERİ TAKINTISI

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın zamana kadar en iyi yaptığı iş, gündemi istediği gibi belirlemekti. Ama artık bunda eskisi kadar başarılı değil, zira geniş halk kitleleri indinde eski inandırıcılığını kaybetti.

Gene bu günlerde, bir ara gündemi değiştirmek için kullandığı, İş Bankası’ndaki Ulu Önder Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Partisi’ne vasiyet ettiği hisselerin, hazineye devir edileceğini, sırf gündemi değiştirmek için dile getirdi.

Bunu yapmasının tek sebebi vardır, o da Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini tahrik ederek, sadece Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Partisi’ne vasiyet ettiği hisselerin hazineye devrinin mümkün olup olmadığının tartışılması ve böylece enflasyon,hayat pahalılığı, açlık sınırı altında yaşayan milyonlarca ülke insanın durumu ve çarşı pazardaki yangının Cumhuriyet Halk Partililer tarafından konuşulmasını engellemektir.

Yoksa bu yolun bundan evvel iki defa denendiği ama hukuken mümkün olmadığının hukukçu danışmanlarının bunu kendisine anlatmış olmaları lazım.

Ancak AKP Genel Başkanı bu yönde bir açıklama yaparken sadece gündemi değiştirme çabası içine girmiyor,aynı zaman da haksız rekabet yaratıyor.

Demokrat Parti 1953 yılında çıkarttığı 6195 sayılı yasa ile Atatürk’ün bağış ve vasiyetleriyle partiye terk etmiş olduğu malları haksız iktisap gerekçesiyle hazineye devretmişti.

Anayasa Mahkemesi bu yasayı 1963 yılında Anayasanın teminatı altındaki mülkiyet ve miras haklarını yok eden bir tasarruftur, diyerek iptal etmiştir.

Tayyip Erdoğan’ın TBMM deki AKP ve MHP grubundan çıkartılmasını istediği yasa, bugünde Anayasanın teminatı altındaki mülkiyet ve miras haklarını yok eden bir yasa olacaktır.

Sadece Anayasaya aykırılık teşkil etmeyecek, aynı zamanda İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin korumasına dair sözleşmeye Ek 1 numaralı protokolün 1. Maddesine de aykırılık teşkil edecektir.

Tayyip Erdoğan’ın Anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırı olarak Meclisten beklediği yasa, kamu yararına yönelik değildir.

Mülke yapılan her müdahale, ancak kamu yararı ve genel çıkarlar gerekli kılarsa haklı görülebilir.

Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisinin kurucusu, dolayısıyla üyesi ve ebedi önderidir. Atatürk, vasiyetiyle maliki olduğu bütün nukut ve hisse senetleri ile Çankaya’daki menkul ve gayrimenkul bütün emvalini

Cumhuriyet Halk Partisine özel hukuk kural ve usullerine uygun olarak terk ve vasiyet etmiştir.

Tayyip Erdoğan’ın Meclisten AKP ve yandaşı MHP ile birlikte çıkartılmasını istediği yasa , Anayasamızın 35. Maddesinde teminat altına alınmış mülkiyet ve miras haklarını yok eden bir tasarruf olacaktır.

Böyle bir yasa, Anayasamızın 2. Maddesinde belirtilen Hukuk Devleti ve Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlayacağını söyleyen 11. Maddesine açıkça aykırılık teşkil edecektir.

Ben Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği Cumhuriyet Halk Partisinin İş Bankası’ndaki hisseleri hazineye devredilmesi gerektiği yolundaki söyleminin yerel seçimle arifesinde, pahalılılık, enflasyon ve yandaş kayırmaları konuşulmasın diye gündemi değiştirmek arzusundan başka bir şey olamaz.

Ayrıca bilerek ve isteyerek anayasayı, hukuku çiğnemek hiçbir siyasi iktidara hayır getirmez.

Siyasilerin korkması gereken çoluğunun çocuğunun ve kendisinin ileride hesabını veremeyeceği servetleridir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar